Robert Munning werd in 1981 geboren te Bergen op Zoom.

Ondanks een stille wens om naar de kunstacademie te gaan na de middelbare school, koos hij ervoor om psychologie te studeren aan de Universiteit van Tilburg. In plaats van dat zijn liefde voor het schilderen in de loop der jaren uitdoofde, werd deze alleen maar sterker. Zijn keuze voor de studie psychologie en zijn schilderijen hebben een belangrijke overeenkomst, namelijk een duidelijk zichtbare interesse in de mens. 

Na zijn studie, die hij in 2004 afrondde, heeft hij veel gereisd. Enkele malen zelfs voor langere periodes. Tijdens deze reizen vergaarde hij materiaal in de vorm van schetsen, foto's en verhalen van de mensen die hij ontmoette.

Robert Munning is een autodidact schilder. Kennis verkrijgt hij uit boeken, door musea te bezoeken, naar vakgenoten te luisteren en met name door héél veel te schilderen. Het feit dat hij in dat laatste veel tijd heeft geïnvesteerd, is duidelijk zichtbaar in de groei die hij in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dit laatste heeft eveneens geleid tot meer interesse van anderen (particulieren en bedrijven) in zijn werk. 

Behalve voor het tonen van interesse in vrij werk, is Robert tevens te benaderen voor opdrachten. Die opdrachten zijn niet aan een bepaald onderwerp of thema gebonden.